LV EN

Kas ir NUMURI.LV?

NUMURI.LV jeb numuru saglabāšanas datu bāze ir tīmekļa bāzēts IT risinājums telekomunikāciju tirgus dalībniekiem, kas nodrošina mobilo un fiksēto tālruņu numuru pārslēgšanu starp dažādiem sakaru tīkla operatoriem, kā arī iepirkto un pārdoto tālruņu pārbaudi un bloķēto tālruņu identificēšanu pēc zudušo galiekārtu identifikatoriem (IMEI).

 NUMURI.LV nodrošina šādas iespējas:

  •  jebkurš apmeklētājs var noskaidrot, kāda operatora tīklā darbojas konkrētais mobilais tālrunis, norādot interesējošā tālruņa numuru, kā arī saņemt informāciju par numerācijas plānu konkrētam elektronisko sakaru tīkla operatoram, pieeju elektronisko sakaru tīkla operatora mājas lapai un nosūtīt ierosinājumus
  • elektronisko sakaru operatori var saņemt informāciju par katru datubāzē ierakstīto numuru, kā arī uzzināt, kura operatora tīklā numurs darbojas un ir bijis reģistrēts iepriekš, nodrošinot savstarpēju sadarbību telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja maiņas procedūrā.

 

Kādas priekšrocības nodrošina NUMURI.LV?

PAROCĪBU: numuru saglabāšanas pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta divos līdzvērtīgos veidos - operatoru personālam izmantojot Interneta pārlūkprogrammu un autorizāciju vai izmantojot M2M (Machine to Machine) piekļuvi, kur sadarbība starp operatora informācijas sistēmu un NUMURI.LV notiek ar XML ziņojumu palīdzību bez personāla līdzdalības

IZDEVĪGUMU: uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mobilo mārketingu vai kuri savos pakalpojumos ir iekļāvuši īsziņu izsūtīšanu, iegūto informāciju var izmantot efektīvai telekomunikāciju izdevumu kontrolei

DROŠĪBU: pateicoties zudušo galiekārtu identifikatoru (IMEI) datu bāzes un mobilo galiekārtu tirgotāju preču uzskaites informācijas sistēmu integrācijai, pircējs var pārbaudīt, vai iegādātais tālruni nav bloķēts

Interesanti

  • Kopš numuri.lv ieviešanas numuru saglabāšanas pakalpojums gala lietotājiem ievērojami samazinājis telekomunikāciju pakalpojumu izdevumus